Publikációk

Fogalom-tár. Cikk sorozat. Beton. Magyar Cementipari Szövetség szakmai havilapja. ISSN 1218 4837 (2001. júliustól)

Nagy tartósságú beton tervezésének néhány követelménye. Betonszerkezetek tartóssága. Konferencia Kiadvány. (Szerkesztette Dr. Balázs György és Dr. Balázs L. György) Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2008. ISBN 978 963 420 954 6 pp. 165 – 186. (2008. június 23.)

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban. Mérnökgeológia Kőzetmechanika 2008. Konferencia kiadvány. (Szerkesztette Dr. Török Ákos és Dr. Vásárhelyi Balázs) Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Kiskönyvtár 7. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2008. ISBN 978 963 420 967 6 pp. 259 – 270.

            A cikk rövidebb formában „Építési zúzott kőanyag termékek kőzetfizikai jellemzése” címmel az ÉPÍTŐANYAG című folyóirat 60. évf. 2008. 4. számában (pp. 106 – 111) is megjelent (2008. november 26.)