utyanyelvek

ifejezetten építőmérnök és

építészmérnök hallgatók számára

éretik a kiválasztott címre

kattintani!

 

Acélgyártás termékeinek (és melléktermékeinek) rövid ismertetése

Acél húzószilárdsága, alakváltozása és jelölése

Acél rugalmassága (látványosan): diavetítés; rövid film 

Acélhuzal szálerősítésű beton szívóssága; rövid film

Acélhuzal szálerősítésű beton vágása laboratóriumban; rövid film

Alumínium rúd hőtágulása; rövid film is

Beton jele

Beton jellemző értékének és víz-cement tényezőjének kapcsolata, ha a nyomószilárdságot 150 mm élhosszúságú, vegyesen tárolt próbakockákon határozzák meg

Beton konzisztencia átszámítási ábrák

Beton környezeti osztályok táblázata; 1 oldalas változat

Beton kúszása és ernyedése

Beton nyomószilárdság átszámítás:

1) MSZ 4719:1982, az MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) és az Eurocode 2:
MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány szerinti beton nyomószilárdsági osztályok megfeleltetése

2) 200 mm méretű, vegyesen tárolt próbakocka nyomószilárdságának átszámítása
a Ø150ˇ300 mm méretű, végig víz alatt tárolt próbahenger nyomószilárdságára

Beton vízzárósága, vízzáróságának vizsgálata

Beton zsugorodása és repedése

Fa rostirányú nyomószilárdsága

Fa rostirányra merőleges nyomószilárdsága

Fa hajlítási rugalmassági modulusa

Fakocka burkolat: 1. fénykép, 2. fénykép, 3. fénykép

Festékek tölcséres kifolyási ideje

Friss beton levegőtartalma

Homok agyag- és iszaptartalmának vizsgálata ülepítéssel

Homok halmazsűrűsége

Hossz- és hosszváltozásmérés

Hőtechnika

Képletek és számpéldák a sűrűségmérés fogalomköréből

Mire való a feszítőhuzal? - rövid film

Műanyagok húzókísérlete

Nyomószilárdság vizsgálat 150 mm méretű beton próbakockán; rövid film

Öntömörödő-önterülő beton konzisztenciájának vizsgálata:

- Fékezőgyűrűs terülési vizsgálat; rövid film

- Tölcséres kifolyási vizsgálat; rövid film

Poldi-kalapácsos arányszámok táblázata

Pórusbeton vízfelvétele

Pórusvíz viselkedése a kapillárisokban

Regressziós közelítés összefüggései

Rugalmassági modulusok táblázata

Só (nátrium-klorid) jégolvasztó hatása

Szemalak vizsgálat tölcséres kifolyással
Szilárd anyagok anyagsűrűségének táblázata

Tömegállandóság fogalma

Ütőmunka

Viszkozitás

Víztartalmi állapotok


A fényképek javarészt a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszéken (Építőanyagok Tanszéki Csoport és Mérnökgeológia Tanszéki csoport),
a régebbi felvételek az egykori SZIKKTI Betonosztályán készültek.

 

Vissza a

Noteszlapok abc-ben

Noteszlapok tematikusan

tartalomjegyzékhez